Lara Çabukol


2001 doğumlu Çabukol, 2023 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden onur derecesiyle mezun olmuştur. Forseti Hukuk Bürosu’nda stajına devam etmektedir.