Nur Buğçe BAKIREL


1993 yılında doğan Bakırel, 2016 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olarak avukatlık stajına başladı. 2017 yılından itibaren Ankara Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık yapmaktadır. Hacettepe Üniversitesi Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programını tamamlayan Bakırel, 2020 yılında Forseti Hukuk Bürosu ekibine katılmıştır.