Farklı deneyim ve çalışma alanlarına ama ortak bir mesleki yaklaşıma sahip kurucu ortakların bir araya gelmesiyle 2014 Kasım ayında oluşturulan Forseti Hukuk Bürosu, avukatlık mesleğinin sorun ve mazeretleri değil çözümleri üretmeye yönelmiş güzel bir sanat olduğu şiarından yola çıkmıştır. Giderek karmaşıklaşan ve uzlaşmadan uzaklaşan bir toplumsal yapıda, avukatların üstlendikleri rolün önemi artmaktadır. Çatışma ve uyuşmazlık halindeki tarafları birbirine yakınlaştırıp kalıcı ve etkin sonuçlara odaklanmayı, yapılan her iş ve işlemde “adalet” idealine yaklaşmayı hedefleyen etik değerlere bağlılığı, güven ve sorumluluğu esas alan, bilgiye erişim için çalışmaktan vazgeçmeyen bir iş disiplini ve şeffaflığı temel değerlerimiz olarak görüyoruz.