6 Şubat 2021
by Avukat Gökhan Candoğan

İşverenin İletişim Araçları Üzerindeki Gözetim Yetkisinin Hangi Koşullarda Hukuka Uygun Kullanılmış Sayılacağını Gösterir Güncel Anayasa Mahkemesi Kararı

Bir özel bankada müşteri ilişkileri yönetmeni olarak çalışmakta olan başvuranın, kurumsal e-posta hesabı içeriğinin işveren tarafından incelenerek, elde edilen bilgilere dayalı olarak iş akdinin feshi üzerine açılan işe iade davasının...

Yazar: Avukat Gökhan Candoğan
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8