KHK’ler ile Kamu Görevinden İhraç Edilenler İçin İdare Mahkemesinin Görevli Olduğuna Dair Danıştay Kararları

KHK’ler ile Kamu Görevinden İhraç Edilenler İçin İdare Mahkemesinin Görevli Olduğuna Dair Danıştay Kararları


Darbe girişimi sonrasında KHK hükümleri ile kamu görevinden ihraç edilen personel ile hakim ve savcılar tarafından açılan davaları değerlendiren Danıştay 5.Dairesi’nin 04.10.2016 tarihli kararları ile; bu davalar için Danıştay’ın değil  idare mahkemelerinin görevli olduğu belirtildi.

Danıştay Başkanlığı web sayfasında yayımlanan üç ayrı karar ile; dava konusu işlemlerin 2575 sayılı Kanun’un 24 üncü maddesinde sayılan uyuşmazlıklardan olmaması nedeniyle doğrudan/ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’ın bakacağı bir uyuşmazlık olmadığı, bu nedenle idari yargıda genel görevli olan idare mahkemesinin uyuşmazlığa bakması gerektiği, hüküm altına alınmıştır. (Dan.5.D.2016/7983 E. 2016/4079 K., Dan.5.D. 2016/8136 E. 2016/4076 K., Dan.5.D. 2016/8196 E. 2016/4066 K.)