2000’den Sonra Emekli Olanlara Yargıtay’dan Müjde mi? Hatalı Görünen Bir Haberin Süre Gelen Etkisi..

2000’den Sonra Emekli Olanlara Yargıtay’dan Müjde mi? Hatalı Görünen Bir Haberin Süre Gelen Etkisi..


Emekli kitlesi oldukça büyük. Sürekli değişen mevzuat ve katsayı sistemi, idareye olan güvensizlik ve geçinme koşullarının olumsuzluğu ile birleşince, emeklilere yönelik haberlerin değerini de arttırıyor. Hal böyle olunca, çok da anlaşılmadan yapılan bilgilendirme ve haberler, internete bir kez girince insanların boş umutlara kapılmasına neden olabiliyor.

Mart 2015’de basına ve sosyal medyaya düşen bir haberin öyküsü, tam da bu duruma örnek. Ana akım medya dahil pek çok yerde yayımlanan bir habere göre; Elazığ’da yaşayan Ekim 2000’de emekli olan bir kişi, 01.01.2000 tarihinden itibaren değişen mevzuat gereği hatalı/eksik hesaplanan emekli aylığı nedeniyle iş mahkemesinde dava açar. Davayı bilirkişi incelemesi üzerine kabul eden mahkeme kararı, SGK tarafından temyiz edilir ve temyiz sonucunda Yargıtay kararı onar.( haber için tıklayınız )

Bu süreçle ilgili en önemli husus, Yargıtay kararı üzerine milyonlarca emeklinin, geçmişe dönük hak kazandığı ve yıllar boyunca eksik yapılan ödemeler karşılığının faiziyle birlikte geri alınabileceğine dair bilgi verilmesidir.

Haberin dayanağı Tüm İşçi Emeklileri Başkanı Derneği tarafından yapılan açıklamadır. Açıklamada, “2000 yılı sonrası emekli olanların yaşlılık aylıklarının hesabında çalışılan süre, gelişme hızı, ödenen prim ve sair gibi unsurların gözetildiği ve emeklilerin lehine olan yeni hesaplama sistemi göz önüne alınması gerekmektedir. …Böylece 01.01.2000 tarihinden sonra emekli olan tüm işçi emeklilerinin yaşlılık aylıklarının hesabında Yargıtay’ın vermiş olduğu bu karar esas alınarak milyonlarca emeklinin yaşlılık aylıkları lehlerine olacak şekilde yeniden düzenlenecektir. Ve o tarihten bugüne kadar almadıkları maaş farklarını da geri alacaktır...” denilmiştir.

Bu açıklama ve haberden; Elazığ İş Mahkemesi tarafından verilen kararın Yargıtay tarafından onaylandığı, kesinleştiği ve 01.01.2000 tarihinden itibaren emekli olan herkesin, bir yandan emekli aylığının yeni sisteme göre güncellenmesi ile daha yüksek bir aylığa kavuşacağı, bir yandan da 10 yıl geriye dönük eksik ödeme tutarlarının faiziyle SGK’dan tahsil edileceği, sonucuna varılmaktadır.

Gerçekten de milyonlarca emekliyi ilgilendiren, sevindirici ve “doğru” bir haber mi söz konusudur?

Zira, bu haberlerle eş zamanlı olarak SGK tarafından yapılan açıklamada tam tersi bir bilgi yer almaktadır. SGK açıklamasında, “basında yer alan haberlerin doğruyu yansıtmadığı, Elazığ İş Mahkemesi tarafından emekli lehine verilen kararın SGK tarafından temyiz edildiği,  Yargıtay 10 uncu Hukuk Dairesi’nin 24 Kasım 2014 tarihli 20174/17727 Esas ve 2014/24661 sayılı kararı ile, Elazığ İş Mahkemesi kararının Kurum lehine bozulduğu, emekli aylıklarının hatalı hesaplandığı yönünde kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadığı” ifade edilmiştir. ( SGK aciklama 16 mart 2015)

Bu durumda, kime inanmak gerekmektedir? Bir taraf “onama” kararı ile milyonları etkileyen emsal bir karar oluştuğunu söylerken, SGK, emekli lehine olan kararın SGK lehine “bozulduğunu”, kesinleşmiş bir karar olmadığını, sürecin devam ettiğini belirtmektedir.

SGK açıklamasında, diğer haberin aksine bir de Yargıtay karar numarası vardır. Gerçekten de, SGK açıklamasına geçen Yargıtay 10.Hukuk Dairesi kararının bu konuyla ilgili olduğu, karar tarihinin 24.11.2014 olduğu -ki kararın yazılıp imzalanması Ocak ayını bulmuş, 5 ocak 2015’de mahkemesine gönderilmiştir- ve Elazığ İş Mahkemesi kararının BOZULDUĞU tartışmasızdır.

Ötesinde, Yargıtay kararında, 01.01.2000 tarihi itibariyle yeni getirilen sistemle ilgili olarak

“.. bu sistem, 01.01.2000 tarihinden sonra sigortalı olarak çalışmaya başlayıp, emekli olanlara uygulanacağından, 506 sayılı Yasaya 4447 sayılı Yasanın 17.maddesi ile eklenen geçici 82.maddesi ile, 01.01.2000 tarihinden önce çalışmaya başlayıp, bu tarih sonrası da çalışmaya devam edenler için, eski ve yeni sistemin birleşiminden oluşan karma sisteme göre aylık bağlanacağı hükme bağlanmıştır”

denilmiş, yani, Kanun değişikliği ile getirilen sistemin herkese aynı anda ve tam olarak uygulanmasının söz konusu olmadığı, yeni getirilen sistemin 01.01.2000 tarihinden itibaren ilk kez çalışmaya başlayıp sigorta sistemine giriş yapanlara tam bir şekilde uygulanacağı, ortaya konulmuştur. Yani nereden baksanız 2030 yılına doğru devreye girecek bir sistem öngörülmüştür, Yargıtay’a göre. Önceden çalışmaya başlayıp 01.01.2000 tarihinden sonra emekli olanlar için ise eski ile yeni sistemin karması bir hesaplama yöntemi uygulanacaktır.

Görüldüğü üzere; ortada milyonlarca emekliyi etkileyen olumlu bir gelişme yoktur. Yargıtay, emekli lehine olan kararı onaylamamış, hatalı hesaplama nedeniyle bozmuştur. Ve aradan geçen iki yılı aşkın sürede bu konuda yeni bir açıklama gelmemiş olmasından, Yargıtay bozma kararından sonra da emekliler lehine bir karar verilmediğini düşünüyoruz.

Hal böyle iken, hatalı açıklamaların özellikle web sayfalarında yer almaya devam etmesi, ilk kez bu durumdan haberdar olan emekliler de “acaba ben de hak sahibi olabilir miyim” umudu doğurmaktadır. Bu nedenle “haber sorumluluğu” anlayışı ile hatalı olduğu düşünülen haberlerle ilgili, en azından haber sonuna bir not düşülmesi yerinde bir davranış olacaktır.