2010 Yılından Önce Emekli Olan 4/C’li Geçici Personele Tazminat Hakkına Dair Danıştay Kararı

2010 Yılından Önce Emekli Olan 4/C’li Geçici Personele Tazminat Hakkına Dair Danıştay Kararı


Tekel işçilerinin eylemleri ile kamuoyu gündemine gelen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun (DMK) 4/C bendine dayalı olarak kamuda istihdam edilen “geçici personel”lerle ilgili kazanımlara bir yenisi daha eklendi. Danıştay 12.Dairesi’nin 23.06.2016 tarihli yeni bir kararıyla, 2009 yılında emekli olan ancak iş sonu tazminatı alamayan bir geçici personele tazminat ödenmesi gerektiği, hüküm altına alındı.

Dava konu uyuşmazlık, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 4/C’li olarak çalışan M.Yıldız’ın 2009 yılında emekli olması sonrasında, kendisine iş sonu tazminatı ödenmesi için başvuru yapması ile başlar. Anılan tarihte 4/C’li geçici personele iş sonu tazminatı ödenmesi söz konusu olmadığından başvurusu reddedilince de Elazığ İdare Mahkemesi’nde dava açılır.

Elazığ İdare Mahkemesi tarafından 2011 yılında davanın reddedilmesi üzerine dosya Danıştay’a gelir. Danıştay 12.Dairesi, yaptığı değerlendirme sonucunda verdiği 23.06.2016 tarihli karar ile, çalışanın tazminat hakkı bulunduğu gerekçesiyle İdare Mahkemesi ret kararını bozar.(Yıldız Danıştay kararı)

Danıştay karar gerekçesinde;

2010 yılından itibaren 4/C statüsünde çalışan geçici personele ödenen iş sonu tazminatının devlet memuruna ödenen emekli ikramiyesi ve işçilere ödene kıdem tazminatı niteliğinde bir ödeme olduğu, her ne kadar davacının emekli olduğu/talepte bulunduğu dönemde bu tazminatın ödenmesine dair düzenleme olmasa da uyuşmazlığın Anayasa’nın 90 ıncı maddesi gereği “anayasal ve evrensel hukuk normları bağlamında değerlendirilmesi” gerektiği, eşit davranma ilkesi vb temel ilkeler de gözetilerek, 4/C’li geçici personele iş sonu tazminatı ödenmesi zorunluluğu,

açıkça ifade edilmiştir.

Devam etmekte olan bir kaç davadan birisi olan Yıldız dosyasında verilen bu karar, yıllarca 4/C statüsünde çalışmış ve 2010 yılından önce emekli olmuş ve/veya iş sonu imagestazminatı almaya hak kazanacak şekilde işten ayrılmış (zamanaşımı süresi dikkate alınarak) tüm personele başvuru ve dava hakkı doğuracak gibi görünmektedir. Zira, yargı kararıyla ortaya çıkan yeni durum çerçevesinde, idareye başvurarak istemde bulunmak, reddi üzerine de dava açmak mümkündür.

Elbette ki doğrusu, bu durumda olan çalışanların haklarının başvuru üzerine doğrudan ödenmesi, gereksiz bir yargı süreci ile kamu zararına neden olunmamasıdır. Zira, Danıştay kararı, varolan hakkın kabul edilmesi niteliğinde olup, hak sahiplerinin yargı süreci sonunda haklarına ulaşması büyük bir olasılıktır. Benzeri yargı süreçlerinin de hak sahipleri lehine geliştiğini düşündüğümüzde, hukuka saygılı bir idare anlayışı ile hareket edilmesi, oluşan haklı beklentinin karşılanması yerinde olacaktır.

Bu ve benzeri kararlar, ciddi meselelelerde sorunları halının altına süpürmenin sadece günü kurtardığını, biriken meselelerin büyüyerek yine karşımıza çıktığını da göstermektedir. .. Anlayana..