Çevre Hukuku Çalışmak İsteyen Stajyer Avukatlara Davet

Çevre Hukuku Çalışmak İsteyen Stajyer Avukatlara Davet


Çevre sorunlarının dünya gündemine yerleştiği bu dönemde, asli olarak çevre hukuku çalışmak isteyen, çevre sorunlarına yönelik bütüncül bir bakış açısına sahip olmak,  farklı disiplinlerden elde edilen bilgi ve deneyimlerle kendini geliştirmek isteyen, stajının başlangıç aşamasında arkadaşlarımızla görüşmek isteriz. Bir kaç cümleyle de olsa amaç ve hedeflerinizi içerir başvurularınızı buradan iletebilirsiniz.