Elektronik Haberleşme Hizmetlerinde %7,5 Olan Özel İletişim Vergisinin %10’a Yükseltilmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı

Elektronik Haberleşme Hizmetlerinde %7,5 Olan Özel İletişim Vergisinin %10’a Yükseltilmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı


30 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3469 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 39’uncu maddesinde değişiklik yapılarak, %7,5 olarak öngörülen özel iletişim vergisi oranının %10 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Anılan karar ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 39’uncu maddesinin (a), (b), (c) ve (d) bentlerindeki %7,5 olan vergi oranları yeniden belirlenerek,  %10’a yükseltilmiştir.

Özel İletişim Vergisi

Madde 39

406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuyla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak suretiyle veya 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca bu Kuruma bildirim yapılması veya bu Kurumca kullanım hakkı verilmesi yoluyla yetkilendirilen veya yetkilendirilmiş sayılan işletmecilerin (kablo tv altyapısı üzerinden teknik olarak verilebilecek her türlü hizmetleri dışında, görev sözleşmesi ile ulusal egemenlik kapsamındaki uydu yörünge pozisyonlarının hakları, yönetimi ve işletme yetkisine sahip olanlar hariç);

a) Her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar dâhil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri % 10,

b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri % 10,

c) (Değişik: 18/2/2009-5838/14 md.) Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti % 10,

d) (Ek: 18/2/2009-5838/14 md.) (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına girmeyen diğer elektronik haberleşme hizmetleri % 10,

Oranında özel iletişim vergisine tâbidir.

Marmara depremi sonrası, deprem vergisi olarak anılan kaynaklarla depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile hayatımıza giren vergilerden olan özel iletişim vergisinin, ilk düzenlemede 31.12.2000 tarihine kadar uygulanacağı belirtilmişse de, 20 yılı aşkın süredir elektronik haberleşme hizmetleri bakımında uygulanmaya devam ediyor.

Verginin mükellefinin birinci fıkrada sayılan telekomünikasyon hizmetlerini sunan işletmeciler olduğu da göz önünde bulundurulduğunda, anılan karar  hem elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeciler hem de faturasına zamlı vergi yansıyacak olan tüketiciyi yakından ilgilendiriyor.

2019 yılı sonu itibariyle toplam 67 milyar 850 milyon TL tutarında bir vergiye karşılık gelen ÖİV’ye rağmen, elektronik haberleşme hizmetlerinde gerekli altyapı yatırımlarının yapılamamış oluşu ve bu nedenle ucuzlaması gereken hizmet bedellerinin sürekli artması, pandemi döneminde, zorunlu kamu hizmetlerinin önemli bir kısmının elektronik ortama taşınmış olmasına rağmen, %7,5 olan vergi oranının Cumhurbaşkanı kararı ile %10’a yükseltilmesi, ciddi soru işaretleri doğuruyor. Bu artışı açıklamak için ne gibi bir gerekçe üretildiği veya en kolay dolaylı vergi uygulaması haline gelerek, vergi adaletsizliğini çoğaltan bu vergi artışı ile ilgili dava açılıp açılmayacağını bilemiyoruz; zaman gösterecek.