Eski YÖK Başkanına Danıştay Üyelerine Hediye Göndermekten Etik İhlali Kararı

Eski YÖK Başkanına Danıştay Üyelerine Hediye Göndermekten Etik İhlali Kararı


index2010 yılında, dönemin YÖK Başkanı (ve halen Varşova Büyükelçisi) Yusuf Ziya Özcan, üniversiteye girişte meslek liselilere uygulanan katsayı farkına dair YÖK kararını iki kez reddedip üçüncüsünde onaylayan Danıştay 8.Dairesi üyelerine özel yapım kol saati göndermişti. Danıştay üyeleri etik olmadığı gerekçesiyle saatleri iade ederken, konuyla ilgili çıkan haberlerde YÖK Başkanı’nın “bir dostluk eli uzattık ama rüşvet sayarak geri çevirdiler” diyerek hayıflandığı yazılmıştır.

Habersen üyesi ve TRT çalışanı Fatih Eroğlu, bu bilgi üzerine Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine dayalı olarak “etik ihlali”nin karara bağlanması için Kamu Görevlileri Etik Kurulu’na başvuru yapar. Eroğlu’nun başvurusu usul yönünden reddedilince de dava açılır.

Uzunca süren bir yargılamanın sonucunda Ankara 7.İdare Mahkemesi’nin 17.11.2015 tarihli kararı ile, YÖK Başkanı’nın kamu görevlisine hediye YÖK tarafýndan düzenlenen ?Türk Yükseköðretimi ve Bologna Süreci? konulu toplantý Akdeniz Üniversitesi(AÜ)?nin ev sahipliðinde Antalya?da yapýldý. Toplantýný açýlýþ konuþmasýný YÖK Baþkaný Yusuf Ziya Özcan yaptýverilmemesi yasağına aykırı hareket ettiği hüküm altına alındı. Mahkeme kararında,

“devlet memurlarına verilen hediyeler veya devlet memurlarınca alınan hediyeler, kamu yönetimine duyulan itibar ve güvenin sarsılmasına yol açacağından, basit ve önemsiz görünen hediye bile devlet memurunun tarafsızlığını etkileyebileceğinden, ilgili mevzuatta yer alan dürüstlük, tarafsızlık, saygınlık ve güven ilkeleriyle birlikte değerlendirildiğinde .. Yusuf Ziya Özcan’ın …kamu görevlisine hediye verilmemesi ilkesine aykırı hareket ettiği görülmektedir..”

denilerek ihlal açık bir şekilde ortaya konulmuştur.

Kurulduğu dönemde beklentinin yüksek olduğu ancak merkezi yönetim yapısının evrildiği olumsuz durum ve diğer pek çoğunda olduğu gibi bağımsız ve özerk çalışma konusunda sıkıntıları nedeniyle bugün varlığı bile unutulma noktasına gelen Etik Kurul’un işlevinin önemini ortaya koyan bu karar, mevcut siyasi yapıda fazlasıyla naif kaçsa da dikkate değer bir karar.