VERBİS’e Kayıtta KVKK’dan Beklenen Süre Uzatım Kararı Uyarılarla Geldi!

VERBİS’e Kayıtta KVKK’dan Beklenen Süre Uzatım Kararı Uyarılarla Geldi!


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bir bütün olarak getirilen yükümlülüklerinden birisi de veri sorumluları siciline (VERBİS) kayıt zorunluluğu. Şeffaflık ve hesap verilebilirliği sağlamak üzere, herkese açık olacak şekilde düzenlenen VERBİS’e ilk aşamada kaydı istenen kişiler için belirlenen süre 31.12.2019 tarihinde doluyordu.

Sürenin dolmasına çok kısa bir süre kalmasına rağmen “gereken” sayıda başvuru yapılmadığı bilindiğinden, sürenin uzatılacağı beklentisi yaygınlaşmıştı.

Daha önce bir kez daha uzatılmış olsa da, ekonomideki durgunluk ve öncesinde çok sayıda yükümlülüğün sürekli olarak ötelenmesi nedeniyle kendiliğinden ortaya çıkan bu beklenti boşa çıkmadı ve bu sabah, 27.12.2019’da açıklanan 2019/387 sayılı Kurul kararı ile 31.12.2019 tarihinde dolacak süreler 30.06.2020 tarihine kadar uzatıldı. Yanı sıra, 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon liradan az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişiler için belirlenen süre 30.09.2020 olarak düzenlenirken, kamu kurum ve kuruluşları için bu süre 31.12.2020 olarak güncellendi.

Süre uzatımı kararında dikkat çekici ve önemli uyarılar yer alıyor. Bazı veri sorumlularının ilk aşamada kullanıcı adı ve şifre almak için yapılan başvuru sonrasında işlem yapmadıkları, bu başvuruyu kayıt olarak algıladıklarını belirten Kurul, birbirini takip eden sorular cevaplanarak sicile kayıt isteğinin Kurum’a gönderilmesini takiben yükümlülüğün yerine getirilmiş olacağını vurgularken, son dönemde yapılan kayıtların bir kısmında beyan edilen bilgiler arasında çelişkiler olduğu, yükümlülüğün yerine getirilmesi için gelişigüzel bir şekilde beyanda bulunulduğunun fark edildiği, bunun Kanun’a aykırı olduğunu ifade etmek zorunda kalmıştır.

VERBİS’e girilen bilgilerin doğru ve güncel olmasından veri sorumlusunun sorumlu olduğunu belirten Kurul, bildirimlerin envanter temelli yapılmasını özellikle isterken, hem bildirim yapmakta geciken hem de hatalı bildirimler yapan veri sorumlularının bu kayıtları düzeltebilmesi için süre uzatımı gerektiği sonucuna varmıştır.

İkinci kez yapılan bu süre uzatımı ile veri sorumluları 6 aylık yeni bir süre kazanmış gibi gürünse de bu sürede sadece VERBİS’e kayıt değil başta envanter hazırlanması olmak üzere, politika ve diğer belgelerin hazırlanması, teknik ve idari tedbirlerin tamamlanması dahil bir bütün olarak uyumluluğun sağlanması beklendiğinden, daha yapılacak çok iş olduğu tartışmasız.