Yargıtay’da Üç Hukuk ve İki Ceza Dairesi Kapatıldı; Devam Eden Dosyalar Diğer Dairelere Dağıtılıyor..

Yargıtay’da Üç Hukuk ve İki Ceza Dairesi Kapatıldı; Devam Eden Dosyalar Diğer Dairelere Dağıtılıyor..


15 Temmuz’un hemen ardından 23 Temmuz 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6723 sayılı Kanun ile Danıştay ve Yargıtay kanunlarında değişikliğe gidilmiş, dairelerin kapatılması ve üye sayılarının azaltılması kararlaştırılmıştı.

Bu çerçevede alınan 22.12.2016 tarih ve 398 sayılı Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu kararı 30.12.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar ile Yargıtay Altıncı, Yedinci ve Onsekizinci Hukuk Daireleri ile Yirmiüçüncü Ceza Dairesi 01.01.2017, Yargıtay Yirmibirinci Ceza Dairesi ise 13.04.2017 tarihi itibariyle kapatıldı. Kapatılan Daireler Başkanları Yargıtay Birinci Başkanlık nezdinde görevlendirilirken, Dairelerde mevcut dosyalar ise çeşitli dairelere dağıtıldı.

Kira işlerine bakan Altıncı Hukuk Dairesi işleri Üçüncü ve Sekizinci Daire’lere aktarılırken, iş uyuşmazlıklarıyla görevli Yedinci Hukuk Dairesi dosyaları da Dokuz ve Yirmikinci Hukuk Daireleri arasında paylaştırıldı.

Siyasi partiler, vakıflar, dernekler ile ilgili uyuşmazlıklara bakan Onsekizinci Daire işleri ise Dört, Beş, sekiz ve Onüçüncü Hukuk Daire’leri arasında paylaştırılırken Yirmiüçüncü Ceza Dairesi işleri de Onbeşinci Ceza Dairesi’ne devredildi. (Karar için)