YÖK’den Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) İle İlgili Önemli Karar


Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanlığı tarafından 28.11.2016 tarihinde kamuoyuna yapılan bir açıklama ile, 01.09.2016 tarihinde yayımlanan 674 sayılı KHK sonrasında üniversiteler tarafından ilişikleri kesilen ÖYP (öğretim üyesi yetiştirme programı) kapsamındaki akademisyenlerin araştırma görevlisi statülerinin devam etmesi gerektiği bildirildi. (YÖK Açıklaması)

Özellikle Anadolu üniversitelerindeki öğretim üyesi açığı/ihtiyacının giderilmesi amacıyla uygulamaya konulan ÖYP statüsüne tanınan kadro hakkının 01.09.2016 tarihinde yayımlanan 674 sayılı KHK’nın 49 uncu maddesiyle 2547 sayılı YÖK Kanunu’na eklenen ek madde 30 ile üniversitelerin takdirine bırakılması sonrasında pek çok üniversitede bu statüde çalışmakta olan akademisyenin ilişiği kesilmişti.

YÖK tarafından yapılan açıklama ile, bu statüdeki akademisyenler arasında bir ayrıma gidilerek, KHK’nın yayımlandığı 01.09.2016 tarihi itibariyle doktora eğitimini başarı ile tamamlayıp öğrenci statüsü kalkanların KHK kapsamında sayılamayacağı, bu kişilerin 2547 sayılı Kanun 33/a uyarınca araştırma görevlisi statülerinin devam ettiğinin kabulü, KHK tarihinden sonra doktora eğitimini tamamlayanların ise KHK kapsamında değerlendirilmesi, gerektiği ifade edilmiştir.

Bu açıklama sonrasında, KHK hükmüne dayalı olarak ilişiği kesilen akademisyenlerden, 01.09.2016 tarihi öncesinde doktora eğitimini tamamlamış olanların ilgili üniversiteye yeniden başvuru yaparak geri dönüş isteminde bulunmaları beklenmektedir. Kanun hükmünün uygulanmasına dair YÖK kararının bağlayıcı niteliği de gözetildiğinde, başvurular üzerine bu durumda bulunan akademisyenlerin görevlerine iadesi söz konusu olacaktır.

Öte yandan; 01.09.2016 tarihinden sonra doktora eğitimini tamamlayanlar da, idarenin salt takdir hakkına dayalı olarak objektif ve haklı bir sebep ileri sürmeksizin tesis ettiği ilişik kesme işlemlerine karşı idari yargıda dava açabileceklerdir.