Sultan Başak KARAYOL


1998 doğumlu Karayol, 2022 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Forseti Hukuk Bürosu’nda stajına devam etmektedir.