idarenin takdir yetkisinin mutlak ve sınırsız olmaması

Etiketi