TÜİK’de 2010 Yılından Önce Geçici Personel (4/C’li) Olarak Çalışanlara Tazminat Hakkına Dair Danıştay Kararı..

TÜİK’de 2010 Yılından Önce Geçici Personel (4/C’li) Olarak Çalışanlara Tazminat Hakkına Dair Danıştay Kararı..


2010 yılından yapılan düzenleme öncesi kamuda geçici personel (4/c’li) olarak çalışıp emekliye ayrılan ve/veya tazminat almaya hak kazanacak şekilde işten ayrılanlara iş sonu tazminatı ödenip ödenmeyeceği konusunda yıllardan bu yana devam eden bekleyişin ardından iyi haberler gelmeye başladı.

Elazığ’da Milli Eğitim İl Müdürlüğü bünyesinde çalışan bir 4/C’linin emekliye ayrılması sonrasında iş sonu tazminatının ödenmemesine dair işlemin iptali için açılan davada Danıştay tarafından verilen olumlu karardan sonra (karar için tıklayınız) geçici personel sorununun Anayasa Mahkemesi önünde tartışılmasına sebep olan Sabahattin Gürler davasında da karar açıklandı.

1989-2008 yılları arasında TÜİK bünyesinde geçici personel olarak çalışan Sabahattin Gürler, sözleşmesinin yenilenmemesi üzerine tazminatlarının ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddi işleminin iptali için dava açmıştır. Aynı zamanda dayanak Bakanlar Kurulu kararı ve Sözleşme’nin iptali istemini de içerir dava Danıştay 12.Dairesi tarafından karara bağlandı.

Danıştay 12.Dairesi’nin 16.03.2016 tarihli kararı ile, kıdem tazminatı/iş sonu tazminatı yönünden dava kabul edilerek Gürler’e 2009 yılından bu yana işlemiş faiziyle birlikte tazminatının ödenmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır. Karar ile dayanak Bakanlar Kurulu kararı (2007/13014 sayılı Türkiye İstatistik Kurumunda 2008 Yılında Geçici Personel Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi ve Ödenecek Ücretlere Dair Karar) ve Sözleşme’nin ilgili kısmı iptal edilirken ihbar tazminatına dair istem reddedilmiştir. (Karar için tıklayınız)

Gürler kararı ile 2006 yılı sonundan itibaren emekliye ayrılan, işten çıkarılan geçici personel iş sonu tazminatı alma hakkı kazanmıştır.  Danıştay 12.Dairesi’nin ardı ardına verdiği kararlar ile iş sonu tazminatı hakkının tanınmış olması geçici personel açısından ciddi bir kazançtır. Elbetteki, bu şekilde ödenecek iş sonu tazminatlarından gelir vergisi kesintisi de yapılmamalıdır. (İlgili yazı/karar için tıklayınız) Dileriz ki bu süreç hak sahipleri lehine bir şekilde ve makul sürede sonuçlandırılır.